АКТИВНОСТИ

Според оценката на менаџерите на компаниите од областа на градежништвото, индикаторот на доверба во првото тримесечје од 2018 година е поголем за 0.1 процентен поен во однос на четвртото тримесечје од 2017 година, а е зголемен за 0.7 процентни поени во однос на истото тримесечје од 2017 година. Очекувањата за вкупните порачки (договори) за градежни работи се поповолни во однос на претходното тримесечје. Очекувањата за бројот на вработени се дека ќе...

Македонски дом

Покровители

Премиум покровители

Партнери

Поважни линкови

Оди на лентата со алатки