Соопштенија

Индексот на трошоците на живот во декември 2018 година, во однос на претходниот месец, изнесува 99.8, а индексот на цените на мало 99.5. Во...

Обемот на стоковната размена на Република Македонија со светот до крајот на ноември 2018 година ја достигнал вредноста од 14,656 милијарди САД долари.Притоа, раст...

Индексот на индустриското производство во ноември 2018 година, во однос на ноември 2017 година, изнесува 104.9. Гледано по сектори, индустриското производство во секторот Рударство...

И во третото тримесечје од годинава банкарскиот систем ја задржа својата стабилност, оцени Народната банка на Република Македонија (НБРМ) на редовна седница на Советот...

Според оценката на менаџерите на компаниите, индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во ноември 2018 година е зголемен за 0.2 процентни поени во однос...

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објави јавен повик за доставување понуди за давање под закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3...

Со доаѓањето на есента се намалува бројот на руските туристи кои ја посетиле земјава.Во текот на октомври Државниот завод за статистика евиденирал 514 туристи...

Комитетот за оперативна монетарна политика на Народната банка на Република Македонија донесе одлука за намалување на основната каматна стапка за 0,25 процентни поени, односно...

Бруто-домашниот производ (БДП)  на Република Македонија за третото тримесечје од 2018 година е  со стапка на раст од 3.0 %. Во третото тримесечје од 2018 година,...

За десет месеци или до крајот на октомври Република Македонија остварила размена на стоки со светот во износ од 13,225 милијарди  САД долари. Вкупната вредност...