Членство

Почитувани, Ви благодариме за интересот да станете членка на Македонска Руска Стопанска Комора. За да се зачлените во Македонска Руска Стопанска Комора доволно е да не контактирате преку нашите контакт форми и доброволно да ни испратите Пристапница за членство.

Македонска-Руска Стопанска Комора

ул.Димитрија Чупоски бр.13,1000 Скопје,Р.Македонија

тел/факс ++ 389 2 32 33 370;

тел: ++ 389 2 32 44 027

моб: ++ 389 70 302-950

веб страна: www.maruko.org.mk

е-пошта:  maruko@t-home.mk | marukomk@gmail.com

Електронска пристапница за членство – кликнете тука.

Пристапница за членство – преземи PDF

Ценовник – преземи PDF

Членки

АГРОУНИЈА Скопје agrounija@agrounija.com.mk
АГРОЛОЗАР с.Хамзали delcobaltovski@agrolozar.com.mk
ДУШАН КИРИЌ Росоман dusan.ciric@mt.net.mk
ФРУКТАНА Штип mladen@fruktana.com
ФОРМА Ф Куманово dzartovski.igor@forma.com.mk
ЕВРОМАК Струмица m.cekov@evromak.com
АГРО КАЛЕМ Неготино agro-kalem@hotmail.com
БАЏО Богданци vasil@badzo.com.mk
ЈУНИКС Скопје bojana@unnix.com.mk
СУНА ТРЕИД Ресен sunastardooel@hotmail.com
ХОРТЕНА СР Струмица hortenasr@yahoo.com
БИЗНИС ИНВЕСТМЕНТ ГРУП Скопје
БЕТА ИНВЕСТИНГ Скопје
ЕКО ИНВЕСТ Скопје
ТЕХНО КОМЕРЦ ХИНА Гевгелија desankahina@gmail.com
КОНИМЕКС Скопје info@konimex.com.mk
ВОРИ Гевгелија vori@vori.com.mk
ЛАРС Штип darkolars@yahoo.com
ДИМ КОМЕРЦ Валандово dimkomerc@t.mk
ХИМАГЛИОН Скопје info@bonviveur.mk
МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ Радово info@mlekarazdravje.com.mk
МЛЕКАРА АД БИТОЛА Битола radmila.vasilevska@bimilk.mk
БУЧЕН КОЗЈАК Куманово a.spasovska@gmail.com
МИ ОСОГОВО МИЛК Кочани miosogovomilk@yahoo.com
БАЛКАНСКА МЛЕКАРА Скопје ljupka.pureovska@sutas.com
ХИТ 73 с.Камењане nabavki@hit73.com.mk
ВВ ТИКВЕШ Кавадарци vvtikves@tikves.com.mk
ДАЛВИНА Струмица delcobaltovski@agrohemija.com.mk
БОВИН Неготино bovin@mt.net.mk
ГАМА Д. Капија bogevski@gmail.com
ВВМ ГД ТИКВЕШ Кавадарци vvm_gdtikves@yahoo.com
ВИНАРИЈА СТОБИ Градско office@stobiwinery.mk
ПОВАРДАРИЕ Неготино marketing@povardarie.com
КОДИНГ ГОРСКА Скопје b.ivanovski@gorska.com.mk
ЈАБОЛЧЕЛО Скопје filip@jabolcelo.mk
ВИТАМИНКА АД Прилеп export4@vitaminka.com.mk
ГЕНТРА Скопје gentra.mk@t-home.mk
ВИТАЛИА Скопје contact@vitalia.com.mk
КАДИНО ГРУП Скопје todor@kadino.com.mk
АГРОМАКС Берово agromax.be@gmail.com
ЧЕЗА КОМЕРЦ Скопје cezacomerc@yahoo.com
МИК СВЕТИ НИКОЛЕ Свети Николе contact@miksvetinikole.mk
КОЛИД ИНТЕРНАЦИОНАЛ Струмица m.andonov@kolidgroup.com
СВИСЛИОН Скопје uvoz_izvoz@swisslion.com.mk
ГРАНД ФУДС КОРПОРАТИОН  Скопје nikola.jovanoski@gfc.mk
МАКПРОМЕТ Штип vlatko@makpromet.com.mk
ФАНСИ КОРНЕР ЦОПАНЕЛИС Валандово fansikornercopanelis@gmail.com
АЛКАЛОИД – АД Скопје alkaloid@alkaloid.com.mk
БИ -МЕК Скопје info@bimek.com.mk
АДИНГ Скопје ading@ading.com.mk
ГЕМАПЛАСТ Гевгелија gemaplast-km@t-home.mk
ЕЛИТА ИНВЕСТ Скопје paligora@t-online.de
АСТРЕКС Скопје astrex.mk@gmail.com
ЛЕОВ КОМПАНИ Велес leov@mt.net.mk
МАКСТИЛ Скопје info@makstil.com.mk
МЗТ ПУМПИ ИНКОМ Скопје ddika@yahoo.com
АГРОИНДУСТРИЈА АГИС Скопје agis2005@hotmail.com
МУЛТИХЕМ Струмица aleksandra.ivanova@multihem.com
ЕКО МАСТЕР Струмица tancevp@yahoo.com
ХАЈ-ТЕК КОРПОРАТИОН Скопје info@hitech.com.mk
МИКРОСАМ Прилеп info@mikrosam.com.mk
АТЛАС ПЛУС Скопје contact@atlasplus.com.mk
ЕУРО ХОТЕЛ ГРАДЧЕ Кочани toshe@eurohotelgradche.com
СТРМОШ АД – РУДНИЦИ ЗА НЕМЕТАЛИ Пробиштип info@strmos.com.mk
РУДНИК САСА Мак.Каменица contact@sasa.com.mk
БУЧИМ Радовиш nikolov.n@bucim.com.mk
АПАВЕ СЕЕ Скопје macedoine@apave.com
ЈУГОХРОМ АЛЗАР с.Јегуновце jugochrome@feroalloys.mk
ШЕНКЕР Скопје gorgi.gorgievski@dbschenker.mk
МИКРОФРАЈТ ЕКСПРЕС Скопје v.ackovski@mfe.mk
УНИТРАНС БАЛКАНС Скопје kiriakosf@fortrans.gr
УРБАН ЛОГИСТИК Скопје urban.logistik@gmail.com
ПОСТОЛОВИ Скопје appostolovi@gmail.com
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА Скопје goran.kupenkov@kb.com.mk​
ПЛАТИ БРЗО Скопје info@paynet.mk
ЕВРОСИМОВСКИ КОНСАЛТИНГ Скопје mihaevro@t-home.mk
АЛФА ГРУП Скопје alphagroup@mt.net.mk
ПАТРИОТ – Р Скопје patriot-r@t-home.mk
ЕЛИТА Скопје elita.marketing@gmail.com
ПАНЕКС Скопје amkpaneks@yahoo.com
ТАБ МАК Пробиштип marketing@sap.com.mk
ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА Скопје lukoilmacedonia@lukoil.com.mk
ТДА ТРЕИД Скопје aleksandar@savacompany.com.mk