Членство

Членство

Почитувани, Ви благодариме за интересот да станете членка на Македонска Руска Стопанска Комора. За да се зачлените во Македонска Руска Стопанска Комора доволно е да не контактирате преку нашите контакт форми и доброволно да ни испратите Пристапница за членство.

Македонска-Руска Стопанска Комора

ул.Димитрија Чупоски бр.13,1000 Скопје,Р.Македонија

тел/факс ++ 389 2 32 33 370;

тел: ++ 389 2 32 44 027

моб: ++ 389 70 302-950

веб страна: www.maruko.org.mk

е-пошта:  maruko@t-home.mk | marukomk@gmail.com

Електронска пристапница за членство – кликнете тука.

Пристапница за членство – преземи PDF

Ценовник – преземи PDF

Членки

АГРОУНИЈА Скопје agrounija@agrounija.com.mk
АГРОЛОЗАР с.Хамзали delcobaltovski@agrolozar.com.mk
ДУШАН КИРИЌ Росоман dusan.ciric@mt.net.mk
ФРУКТАНА Штип mladen@fruktana.com
БАЏО Богданци vasil@badzo.com.mk
СА ФРИЦ Росоман
АГРО КАЛЕМ Неготино agro-kalem@hotmail.com
АГРО МИДИ КОМ Росоман
ЈУНИКС Скопје unmix@unnix.com.mk
СУНА СТАР Ресен sunastardooel@hotmail.com
АППЛ ЛЕНД Ресен tomce_projovski@hotmail.com
НИМЕКС СА Скопје nimeks_sa@t.mk
ПЕГО ФРУИТ Валандово pego.agrofruit@gmail.com
АГРОМАКС Берово agromax.be@gmail.com
АГРО МОТО ТРЕЈД Ресен calovskinaum@hotmail.com
АГРО ГЛОРА Аргулица bojance@fruktana.com
ЛАРС Штип darkolars@yahoo.com
КОНИМЕКС Скопје info@konimex.com.mk
ВОРИ Гевгелија vori@vori.com.mk
АГРАР КО Кочани info@agrarko.com
ДИМ КОМЕРЦ Валандово dimkomerc@t.mk
ХИМАГЛИОН Скопје info@bonviveur.mk
ВИПРО Гевгелија vipro@t-home.mk
КРИВОГАШТАНИ ПРОМЕТ Прилеп info@kpromet.mk
АЛТЕРА ФУД Гевгелија  
ВВ ТИКВЕШ Кавадарци vvtikves@tikves.com.mk
ДАЛВИНА Струмица delcobaltovski@agrohemija.com.mk
БОВИН Неготино bovin@mt.net.mk
ВИНАРИЈА СТОБИ Градско office@stobiwinery.mk
ВВМ ГД ТИКВЕШ Кавадарци vvm_gdtikves@yahoo.com
КОДИНГ ГОРСКА Скопје b.ivanovski@gorska.com.mk
ЕУРОМАЦ ХОТЕЛИ Скопје tanjautkovska@yahoo.com
ГОБЕКС
Скопје gobex@on.net.mk
МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ Радово info@mlekarazdravje.com.mk
МЛЕКАРА АД БИТОЛА Битола info@bimilk.mk
БУЧЕН КОЗЈАК Куманово bucenkozjak@bucenkozjak.mk
МИ ОСОГОВО МИЛК Кочани miosogovomilk@yahoo.com
ЕВРО МЛЕКАРА Скопје zlatko.najdovski@sutas.com
МОНТЕНЕГРО Гостивар magdalena.p@live.com
ВИТАМИНКА АД Прилеп export4@vitaminka.com.mk
МАКС Струмица office@maks.com.mk
ВИТАЛИА Скопје contact@vitalia.com.mk
СВИСЛИОН Скопје uvoz_izvoz@swisslion.com.mk
МАКПРОМЕТ Штип vlatko@makpromet.com.mk
ТОП БАЗАР Кочани bazar@t.mk
АЛКАЛОИД – АД Скопје alkaloid@alkaloid.com.mk
РЕПЛЕК ФАРМ АД Скопје aleksandar.tomovski@replek.com.mk
ЛЕОВ КОМПАНИ Велес leov@mt.net.mk
МАКСТИЛ Скопје info@makstil.com.mk
МЗТ ПУМПИ ИНКОМ Скопје ddika@yahoo.com
АГРОИНДУСТРИЈА АГИС Скопје agis2005@hotmail.com
АТВ СЕВЕРМАК Скопје gino.popovski@severmak.com.mk
ИМПУЛС КОМЕРЦ Скопје impulskomerc@yahoo.com
КВАРНЕР Скопје dimitar.tanurkov@quarner.com.mk
ЕЛЕКТРОИНВЕСТ Скопје contact@elektroinvest-mk.com
БУЧИМ Радовиш nikolov.n@bucim.com.mk
АДИНГ Скопје ading@ading.com.mk
ЕЛИТА ИНВЕСТ Скопје paligora@t-online.de
ШЕНКЕР Скопје gorgi.gorgievski@dbschenker.mk
МИКРОФРАЈТ ЕКСПРЕС Скопје v.ackovski@mfe.mk
ПОСТОЛОВИ Скопје appostolovi@gmail.com
АДВОКАТСКО ДРУШТВО ГЕОРГИЕВСКИ Скопје gjorgji.georgievski@odilow.com
АДВОКАТ ПАНЧЕ ЕНДРОВСКИ Кочани advokatedrovski@yahoo.com
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА Скопје goran.kupenkov@kb.com.mk​
АЛФА ГРУП Скопје alphagroup@mt.net.mk
ПАТРИОТ – Р Скопје patriot-r@t-home.mk
АНТОРИС Скопје sasa.ristic@antoris.com
СИНЕГРА Скопје synegra@t.mk
МУЛТИ ХЕМ Струмица manager@multihem.com
МРЕЖА Скопје
ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА Скопје lukoilmacedonia@lukoil.com.mk
ТДА ТРЕИД Скопје aleksandar@savacompany.com.mk
УАЗ МАКЕДОНИЈА Радовиш uazmkd@gmail.com
АТЛАС ПЛУС Скопје contact@atlasplus.com.mk
ЕУРО ХОТЕЛ ГРАДЧЕ Кочани toshe@eurohotelgradche.com
АСТИБО БЕЈЗИК Штип simona.saneva@hotmail.com
КУЛИ Прилеп kuli@t-home.mk

ВЕСТИ