13.09.2014

Прес Конференција

Состојби и можности за пласман на земјоделски прехранбени производи во Руската Федерација - СО КВАЛИТЕТ И ЦЕНИ МАКЕДОНИЈА МОЖЕ ЗНАЧИТЕЛНО ДА ГО ЗГОЛЕМИ ИЗВОЗОТ ВО РУСКИТЕ РЕГИОНИ       Со воведување на едногодишна забрана од страна на Руската Федерација за увоз на земјоделски прехранбени производи од Е...