14.10.2014

Учество на Осмата Меѓувладина комисија во Калининград

Ве периодот од 29.09-30.09.2014 година во Калининград се одржа Осмата Меѓувладина комисија за научно техничка и трговско економска соработка помеѓу Република Македонија и Руската Федерација. На седницата беа разгледани повеќе аспекти за досегашниот развој на меѓусебната саработката. Во согласнот со тоа оценката на двете страни е дека се ...