Руските граѓани чуваат на офшор сметки сума еднаква на 75 проценти од бруто општествениот производ (БОП). Износот на резервите на земјата е 25 проценти од БОП, се вели во истражувањето на Националното биро за економски истражувања на САД.
Обемот на девизните резерви на Русија изнесува речиси 350 милијарди долари (податоци на Централната банка на Русија за 1 август). На тој начин, според процените на бирото, на офшор сметки се чуваат повеќе од еден трилион долари, или повеќе од 60 трилиони рубли.
Притоа обемот на офшор капиталот е еднаков на вредноста на финансиските средства во земјата, се истакнува во документот. „Односно обемот на средствата кои богатите Руси го чуваат во странство – во Велика Британија, Швајцарија, Кипар и други слични офшор центри – е еднаков на средствата кои ги чува целото население на Русија во земјата“, потенцираат авторите на студијата.
Експертите укажуваат на екстремното ниво на нееднаквост и концентрација на ресурси врз основа на изнајмување. Во моментов нерамномерноста во дистрибуцијата на приходите во Русија е на ниво на САД – 1% од населението добива 20-25% од сите приходи во земјата.
Во 2013 година претседателот на Русија Владимир Путин наложи да се развијат мерки за деофшоризација на економијата. Шефот на руската држава предложи да се применуваат руските правила за оданочување во однос на компаниите регистрирани офшор и кои припаѓаат на руски сопственик, пренесува „Лента.ру“.