Од 16 септември до 15- ти октомври, сите земјоделци кои произвеле јаболка во реколта 2018- та година и количините ги предале на регистриран откупувач во периодот од 12- ти октомври 2018- та година до 25-ти јуни 2019 – та година, ќе можат да поднесат барања за добивање на финансиска поддршка за произведено и предадено јаболко.

Висината на оваа финансиска поддршка е 3 денари по килограм за предадено јаболка кај регистрирани откупувачи по цена не повисока од пет денари за килограм.

Поднесувањето на барањата за добивање на оваа поддршка, почнува од 16- ти септември и ќе трае до 15- октомври 2019 – та година. Сите земјоделци кои ги исполнуваат условите за добивање на оваа поддршка, ќе може да аплицираат електронски, и во барањето треба да прикачат потврда за предадено јаболко во преработувачки капацитет. Оние земјоделци кои не можат сами електронски да се пријават за добивање на финансиската поддршка, ќе можат да се обратат за помош во сите подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.