Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство информира дека поради зголемениот обем на работа и извоз на коскесто овошје на пазарите во Европската Унија и во Руската Федерација, а во интерес на земјоделските производители и откупувачи, Државната фитосанитарна лабораторија (ДФЛ) при МЗШВ ќе работи и в сабота, на 15.06.2019 година, но само за анализи за испитување на габата Monilinia fructicola кај коскесто овошје.
Доставувањета мостри за испитување на присуство на габата Monilinia fructicola ќе може да се направи во периодот од 8:30 часот до 13:00 часот во Државната фотосанитарна лабораторија. Државната фитосанитарна лабораторија работи согласно акредитираните методи, односно протоколите на Европската медитеранска организација за заштита на растенијата, при што добиените резултати се веродостојни и прифатливи за извоз.
Резултатите од лабораториските анализи од ДФЛ ја пратат пратката од коскесто овошје при извоз на рускиот пазар и се важни особено во овој период кога е зголемен извозот на коскесто овошје.