Комерцијална банка АД Скопје, членка на Македонска-руска стопанска комора, во соработка со УСАИД воведе нова кредитна линија наменета за микро, мали и средни приватни друштва, задруги и фарми во Македонија и за инвестиции во земјоделството. 
Кредитната линија ќе обезбедува средства и за проекти поддржани од ИПАРД и проекти под Националната програма за рурален развој на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.
Максималниот износ на кредитот е до 500.000УСД, со рок на отплата до 10 години и грејс период до 2 години.
Сите заинтересирани за користење на оваа кредитна линија може да добијат дополнителни информации на  следниот линк:
http://www.kb.com.mk/Default.aspx?sel=3239&lang=1&uc=1