Амбасадата на Руската Федерација во Република Македонија го објави конкурсот за прием на македонски државјани во високообразовните институции во Русија.
Амбасадата на Руската Федерација распиша конкурс за прием на државjани на Република Македониjа за студии во високообразовни институции на Руската Федерациjа во 2017/2018 академска година. На запишаните студенти од Македонија руската влада ќе им обезбеди стипендија и други услови за студирање и сместување какви што се предвидени и за руските државјани.
Заинтересираните кандидати можат да се информираат подетално за условите за пријавување на сајтот http://www.russia-edu.ru/.
Пријавата се пополнува во електронска форма и се поднесува со приложени скенирани документи непосредно на сајтот http://www.russia.study/ (потребна е регистрација).
Рокот на пријавување е до 26 февруари 2017 година.
Сите уредно пријавени кандидати ќе бидат поканети за интервју кое ќе се одржи на 27 февруари 2017 година во Рускиот центар при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“-Скопје (ул.Митрополит Теодосиј Гологанов, бр.28). На интервјуто кандидатите треба да дојдат со оригиналите на поднесените документи.
Познавањето на руски јазик не е задолжително за пријавувањето.
Подетални информации за условите на доделување државни стипендии за студии во високообразовни установи на Руската Федерација се достапни на сајтот: http://минобрнауки.рф/ или http://rs.gov.ru/