НА СВОИТЕ ЧЛЕНКИ, НА ДЕЛОВНИТЕ ЛУЃЕ ОД ЦЕЛАТА БИЗНИС ЗАЕДНИЦА И НА СИТЕ ГРАЃАНИ ИМ ЈА ЧЕСТИТАМЕ НОВАТА 2021 ГОДИНА.

 ЛИЧНО ЗДРАВЈЕ, ЗДРАВА ДЕЛОВНА КЛИМА, СРЕЌА И ЗНАЧАЈНИ ДЕЛОВНИ РЕЗУЛТАТИ СЕ ЖЕЛБИТЕ ШТО ВИ ГИ ПОСАКУВА ДЕЛОВНАТА ЗАЕНИЦА ШТО Е МОСТ ЗА СТОПАНСКО ПОВРЗУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЈA!

                                        МАКЕДОНСКО-РУСКА СТОПАНСКА  КОМОРА