Издавање на нов Македонско – Руски разговорник

2821

По повод 10 годишниот јубилеј Македонска-руска комора издаде монографија за почетоците на својата дејност и своите успеси, како и македонско-руски бизнис разговорник кој може да го симнете тука.