Странските директните инвестиции во Република Македонија во првите девет месеци од годинава изнесуваат 199,08 милиони евра, објави Народната банка на Република Македонија.
Најмногу инвестиции во деветте месеци се од Германија 23,2 милиони, следи Турција со 23,14 милиони, Италија 12,46 милиони, Луксембург 11,48 милиони и Бугарија 11,72 милиони евра.
Според дејноста, најмногу инвестиции 38,25 милиони се во производството, а 30,49 милиони евра во услуги.
Од вкупните инвестиции во првиот квартал се реализирани 106,91 милион евра, во вториот 36,07 милиони и во третиот 56,10 милиони евра.
Според објавените податоци 2.466,21 милион евра се девизни резервни средства во конвертабилна валута, 4,72 милиони евра се специјални права на влечења од ММФ и злато 258,02 милиони евра.
Според Народната банка на Република Македонија, девизните резерви на Република Македонија заклучно со 31 октомври 2016 година изнесуваат 2.728,95 милиони евра, објави
Според објавените податоци 2.466,21 милион евра се девизни резервни средства во конвертабилна валута, 4,72 милиони евра се специјални права на влечења од ММФ и злато 258,02 милиони евра.