Добра вест за македонските граѓани кои се подготвуваат да го посетат Санкт Петерсбург.Амбасадата на Руската федерација во Република Северна Македонија известува дека од 1 октомври сите државјани на земјава ќе можат да патуваат за Санкт Петерсбург само со – електронска виза.Аплицирањето е онлајн 4 дена пред патувањето.

Електронската виза се издава бесплатно, нема потреба од посета на Амбасадата на Руската федерација во Република Северна Македонија и се патува само со пасош.Подетални информации за начинот на обезбедувањето на електронската виза на

http://electronic-visa.kdmid.ru/spb_home_en.html?fbclid=IwAR3QATJw8BtqmbOfq5HwqoEudoe7BqLXDEzTo_TR9OEPHTpn1EXyNQNAmNI