Експертите на ООН предвидуваат дека до крајот на 2017 руската економија ќе порасне за 1,1%, се наведува  во годишниот извештај на Економската и социјална комисија на ООН за Азија и Пацификот (ESCAP).

Како двигател на економскиот раст во Русија се посочуваат „релативно високите цени на нафтата“.

Што се однесува до азискиот регион во целина, експертите предвидуваат раст на „економиите во развој за 5 и 5,1 проценти во 2017 и 2018 година  соодветно“.

Прогнозата на експертите на ООН е под очекувањата на руското Министерство за економски развој. Според нивното основно сценарио, раст на БДП во Русија во 2017 се очекува на ниво од 2% и од 1,5% во 2018-2020. Целното сценарио предвидува зголемување на обемот на домашната економија во 2018 за 1,7%, во 2019 – за 2,5%, а во 2020 година – за 3,1%.

Меѓународниот монетарен фонд прогнозира раст на БДП на Русија во 2017-2018 година на ново од 1,4%.