Монографија “10 години Македонско – Руска комора”

2527

По повод 10 годишниот јубилеј Македонска-руска комора издаде монографија за почетоците на својата дејност и своите успеси, како и македонско-руски аудио-видео бизнис разговорник.

Преземи PDF