Македонска руска стопанска комора согласно Одлуката на Управниот Одбор на Комората закажува одржување на Редовно годишно Собрание на ден 04, Април 2018 год. Информации за Дневниот ред, термин и место на одржување на

СОБРАНИЕ 2018 – Дневен ред :