Винарската визба „Тиквеш“, членка на Македонско-руската стопанска комора, оваа година планира да откупи околу 30 милиони килограми квалитетно грозје, што е двојно повеќе од минатата година. Ваквата количина на планиран откуп, која е рекордна во изминатите неколку години, претставува дополнителна гаранција и сигурност за лозарите дека нивното годинешно производство ќе биде преземено.
И за време на годинешниот откуп, од компанијата соопштуваат дека ќе останат доследни на својата долгорочна стратегија за поддршка и соодветно наградување на квалитетот на грозјето, како основен предуслов за производство на врвни вина кои одговараат на високите очекувања на потрошувачите во земјава и на странските пазари.
Податоците од досегашниот откуп на раните сорти висококвалитетно грозје покажува дека цените на откупот ќе бидат во просек за 15% повисоки од минатогодишните и покрај показателите кои говорат дека грозјето е со понизок степен на шеќерни единици отколку минатогодишната берба.
Раководејќи се од определбата да го стиумулираме производството на висококвалитетни сорти грозје, и оваа година, кај одредени сорти, како што се темјаника и траминецот, откупната цена е повисока дури и за 38% во однос на минатата година. Тука е и редовниот бонус од 3 денари за килограм грозје предадено во гајби. Дополнително, оние партнери-лозари кои континуирано го зголемуваат квалитетот на сопствените насади преку т.н. редукција, односно намалување на приносите, дополнително ги стимулираме со околу 40% поголема цена во однос на основната.
Очекувањата се дека за предаденото грозје со повисоки шеќерни единици од некои од најзастапените сорти, како што е вранецот, цената ќе достигне и до 17 денари за килограм, на што „Тиквеш“ исплаќа и дополнителен бонус од 3 денари за килограм, за берба во гајби. Анализите на „Тиквеш“ покажуваат дека, во изминатите 10 години, цената на најзастапените сорти, како што се вранецот и смедеревката, кумулативно се зголемила за 47%.
„Тиквеш“ е винарница која е ориентирана исклучиво кон произвдоство и пласман на вина со премиум квалитет. Согласно на ваквата своја развојна стратегија, која може да се разликува од останатите домашни винарници, сметаме дека цените кои се објавени не треба да бидат репер за целата индустрија.
Воедно напоменуваме дека не треба да се врши притисок за зголемување на цените за откупеното грзоје кон останатите винарници кои имаат поинакви стратегии и работат во различни услови и на различни пазари. Упатуваме молба и до политичките партии да се воздржат од понатамошни мешања во проблемите на лозарите. Имаше доволно време за разрешување на овој проблем во минатото. Проблемот не е во цената, туку е социјален проблем кој не се решава на овој начин, со „преговарање на улица“, туку во институциите.(Тиквеш)