Согласно информациите објавени од Државниот завод за статистика на Република Македонија трговската размена на Република Македонија и Руската Федерација за 2015 година изнесува вкупно 170.957 милиони евра. Извозот бил во висина од 31.701 милиони евра додека увозот 139.256 милиони евра. Според објавеното соопштение Руската Федерација е дванаесетти партнер на Република Македонија за 2015 година. Целосното соопшение за вкупната трговска размена со странство може да го погледнете на следниот линк: http://www.stat.gov.mk/pdf/2016/7.1.16.02.pdf