Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на трошоците на животот (според класификацијата COICOP) во март 2017 година, во однос на претходниот месец, изнесува 100.5, а индексот на цените на мало 101.4.
Пораст на индексите на трошоците на животот во март 2017 година, во споредба со претходниот месец, е забележан кај свежото и разладеното овошје за 7.3%, тутунот за 2.6%, безалкохолните пијалаци за 0.8%, другите пекарски производи за 0.7%, полномасното млеко, сувото овошје и јаткастите производи за 0.6%, сушениот зеленчук, другиот конзервиран и преработен зеленчук за 0.5%, замрзнатото овошје за 0.4%, брашното и другите житарици за 0.2%.
Во март, исто така, пораст на индексите на трошоците на животот е забележан и кај авионскиот превоз на патници за 24.2%, болничките услуги за 6.6%, чистењето, поправката и изнајмувањето на облека за 6.2%, телефонските и факс услугите за 5.9%, ветеринарните и другите услуги за домашни миленици за 4.4%, парамедицинските услуги за 4.3%, опремата за спорт, кампирање и рекреација во природа за 3.8%, туристичките аранжмани за 2.5%, другите услуги за опремата за сопствен превоз за 1.9%, велосипедите за 1.3%, услугите за одржување на станот и услугите за култура за 0.9%, стоматолошките услуги за 0.6%, течните горива за домаќинствата за 0.5%, гасот за домаќинствата, малите електрични апарати, течните горива и мазива како дел од опремата за сопствени сообраќајни средства, информатичката опрема, книгите и угостителските услуги за 0.4%, цврстите горива за домаќинствата, теписите и другите прекривки за под и текстилот за домаќинство за 0.3%, материјалите за одржување и поправки на станот, мебелот за домаќинствата, другите медицински производи, услугите и предметите за лична хигиена и здравје за 0.2%.
Намалување на индексите на трошоците на животот во март 2017 година, во споредба со претходниот месец, е забележано кај свежиот и разладен зеленчук освен компирот за 3.6%, другите преработки од риба и морски плодови за 1.4%, оризот и компирот за 0.9%, јогуртот за 0.5%, житариците, рибата и морските плодови за 0.3%, месото, сирењето и урдата, маслото и маснотиите, другите прехранбени производи и алкохолните пијалаци за 0.2%.
Исто така, намалување на индексите на трошоците на животот е забележано и кај опремата за фиксни телефони за 4.5%, средствата за чистење и одржување на станот за 1.5%, облеката, фотографската и кинематографската опрема и оптичките инструменти и другите услуги, неспомнати на друго место за 0.8%, стаклените садови, кујнскиот прибор и другата опрема за домаќинство за 0.6%, лековите за 0.5%, резервните делови и опремата за сопствен превоз за 0.3% и обувките за 0.2%.
Индексот на трошоците на животот во март 2017 година, во споредба со март 2016 година, бележи пораст од 0.6%, а индексот на цените на мало бележи пораст за 2.5%.