АКТИВНОСТИ

ПАНДЕМИЈАТА ПРОДОЛЖУВА ДА ГО СПЛАСНУВА ИНДУСТРИСКОТО ПРОИЗВОДСТВО

Индексот на индустриското производство во јуни 2020 година, во однос на јуни 2019 година, изнесува 84.9. Гледано по сектори, индустриското производство во секторот Рударство и вадење на камен во јуни 2020 година, во однос на јуни 2019 година, бележи опаѓање од 12.5 %, во секторот Преработувачка индустрија бележи опаѓање од 14.6 %, а во секторот Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација опаѓање од 22.0 %. Намалувањето во секторот Преработувачка индустрија е...

Македонски дом

Покровители

Премиум покровители

Партнери

Архива

Поважни линкови