Се одржа работна средба со Претставниците на АгБиз програмата за подршка на македонските производители од земјоделскиот сектор. Целта на средба беше обвезбедување на финансиска подршка за компаниите производители на вино при најавеното учество на саемот за вино кој ќе се одржи во Русија во Ноември