На ден 16.12.2008год. Директорот на Комората присустуваше на настанот организиран од страна на Агенцијата за Инвестиции во однос на работата на државните промотори. Притоа треба да се напомене дека промоторите имаат приоритетна задача да привлекуваат инвеститори од секторот на автомобилската индустрија. Согласно излагањето на промоторот за Руската Федерација, Украина, Казахстан Г-дин Љупчо Камчев, во текот на неговиот шестмесечен престој во овие држави мал е интересот за инвестиции во Република Македонија. Секако ова е очекувано ако се земе во предвид дека главниот руски производител на автомобили ВАЗ од оваа година е во сопственост на францускиот производител Рено.