Во Скопје се одржа средба со претставниците на Руски компании заинтересирани за откуп на земјоделски производи од Република Македонија. На руските партнери им беа доставени адресите на сите компании членки на комората кои имаат за цел извоз на своите производи во Руската Федерација.