Руската служба за Ветеринарна и Фитосанитарна контрола по извршената контрола на 15 македонски капацитети во соработка со Агенцијата за Храна и Ветринарство на РМ издаде дозвола за извоз на 4 капацитеи.
Имено, компаниите Бучен Козјак, Балканска Млекара и Здравје со два капацитети ќе можат да вршат извоз на млеко и млечни производи во Руската Федерација и земјите на царинската Евроазиската Унија.
Останатите 11 капацитети добија рок од 60 дена да ги отстранат недостатоците и истите ќе можат да се стекнат со право на извоз во Руската Федерација