Беше одржана средба со претставниците на компанијата ОНЕ која се јавува како хостинг на веб страната на комота. Врз основа на новиот пакет на компанијата Македонска Руска Стопанска Комора ќе добие можност и во иднина да биде хостирана кај ОНЕ со таа разлика што сега е дозволено да се проширири просторот и веб страната ќе може да биде двојазична на македонски и руски јазик.