Во рамки на подготовка на посетата компании членки на Македонска Руска Стопанска Комора на Комората на Ростовска област која ќе се одвива од 7-11.10.2009 се одржа средба со претставници на Агенцијата за инвестиции и Агенцијата за слободни зони, со цел подобра подготовка на истата и можност за презентација пред руските парнери.