На 29.11.2011 на покана на Министерството за економија на Република Македонија, директорот на комората Г-дин Дејан Бешлиев учествуваше на Конференцијата за унапредување на извозот. На конференцијата свое излагање имаа и Заменик Претседателот на Владата на РМ г-дин Владимир Пешевски и Министерот за економија г-дин Валон Сарачини.