Во период од 21-23.10.2010 во Ростов на Дон, Русија се одржа саем „Бизнис Дона„. На саемот во организација на Македонска Руска Стопанска Комора беше поставен и македонски национален штанд на кои учествуваа компаниите АГРОЛОЗАР Струмица, ВИТАМИНКА Прилеп, АД МЛЕКАРА Битола, ТУТУНСКИ КОМБИНАТ Прилеп. Во рамки на саемот се одржаа голем број средби со потенцијални партнери. Беше одржана округла маса за начин на отварање на Торговски Дом на Р. Македонија во Ростов на Дон.