Се одржа состанок помеѓу директорот на комората г-дин Бешлиев Дејан и г-дин Зоран Николовски од Министерството за економија – сектор туризам. Целта на средбата беше иницијативата на Македонска Руска Стопанска комора за покана до дваесетина тур-оператори од Ростовскиот регион со цел започнување на соработка со македонските туристички работници за сезоната 2010.