На ден 15.12.2008 год. Директорот на македонско Руската Комора, Г-дин Дејан Бешлиев одржа состанок со претставници на Министерството за Економија на РМ во врска со програмата за развој и промоција на компании од Р. Македонија, саемските манифестации во Русија во текот на идната 2009год. Согласно упатството од Министерството за идната година е најавена подршка за настап на саемот "WORLD FOOD – Moscow 2009".