Надворешнотрговскиот суфицит на Русија во јануари е намален за 10 отсто во споредба со истиот период лани, на 16,3 милијарди долари. – Остварено е позитивно надворешно-трговско салдо во висина од 16,3 милијарди долари, што е 1,8 милијарди помалку од јануари 2010 година, соопшти руската Федерална царинска служба.