Се одржа работна средба со г-дин Александар Лесин. Целта на средбата е подготовката на петгодишнината на Македонска Руска Стопанска Комора која ќе биде одбележана на 24 март 2010. Имено, на јубилејот ќе биде поканет и вицепретседателот на меѓувладината комисија од руска страна г-дин Хрипунов Андреј Николаевич. Секако, оваа посета ќе биде со цел остварување на средби и на работните групи кои ја сочинуваат меѓувладината комисија која ќе се одржи од 22-25 Април 2010 во Москва.