На ден 17.12.2008 год. Директорот на Комората Г-дин Бешлиев беше во работна посета на Бугарско – Руската Стопанска Комора во Софија. Имено на поканата на претседателот на Комората Г-дин Жељо Добрев, се одржа состанок со цел одржување на заеднички настани во текот на 2009 година по однос на соработка на извоз на суровини во Руската Федерација.