Во Свети Николе беше одржана средба со г-дин Јордан Ѓорчев – декан на Меѓународниот Славјански универзитет. Целта на посетата беше подготовка на Меморандум за соработка на двете институции.