Директорот на Македонска Руска Стопанска Комора Г-дин Дејан Бешлиев и Директорот на УСАИД АгБиз програмата за поддршка на македонското стопанство потпишаа Договор за соработка по повод учество на македонските компании на саемот во Москва каде организатор на македонскиот национален штанд ќе биде Македонска Руска Стопанска Комора.