Македонска руска стопанска комора го поздравува потпишувањето на Протоколот за започнување на постапката за сертификација на македонските производители од млечната и месната индустрија кои во иднина ќе имаат можност за извоз на своите производи на рускиот пазар.