На ден 16.12.2009 год се оствари средба со г-дин Горан Дамовски од Асоцијацијата АгБиз при проектот на Усаид во врска со организација на посета на саемот за пијалоци ПРОДЕКСПО 2010 кои ќе се одржи во Москва во период 08.02-12.02.2010 год. Притоа програмата на посетата предвидува воспоставување директни контактио со потенцијални вино импортери на македонско вино во Руската Федерација.