На 15.12.2008 год. Директорот намакедонско Руската Стопанска Комората, г-дин Дејан Бешлиев одржа состанок со претставници на Министерството за економија на РМ во врска со програмата за развој и промоција на компании од Р. Македонија, саемските манифестации во Русија во текот на идната 2009 година. Согласно упатството од Министерството за идната година е најавена подршка за настап на саемот "World food – Moscow 2009"