Во просториите на Македонска Руска Стопанска Комора се одржа работен состанок со претставниците на компанијата СИПО Охрид, на состанокот присутствуваше и трговското аташе на РФ во Македонија г-дин Александар Лесин. Целта на средбата е воспоставување на контакти со потенцијални руски партнери и информација за учество на саемот BUS WORLD 2010 во НижниНовгород од страна на компанијата СИПО.