На ден 05.11.2015 година во просториите на Стопанската Комора на Руската Федерација се одржа работна средба помеѓу Амбасадорот на РМ во Москва Гоце Карајанов и Георги Георгевич Петров заменикот претседател на Стопанска Комора на Руската Федерација. Помеѓу другите теми на средбата од соговорниците беше високо оценета работата на Македонска Руска Стопанска Комора. Повеќе информации може да погледнете на следниот линк: