Директорот на Комората г-дин Дејан Бешлиев и Директорот на Македонската Асоцијација на преработувачи (МАП) г-дин Сашо Ристески на ден 02.04.2013 год. одржаа работна средба во врска можноста за заедничка соработка при организирање на учество на саемот МИР ПИТАНИЕ 2013 год во Москва на компании од преработувачката дејност.