Во рамки на работната посета во Свети Николе директорот на Комората Дејан Бешлиев одржа средби со претставници на Славјански универзитет со цел поттикнување на соработка со универзитетот од Ростов на Дон. Имено, при посетата на Ростов беше одржана средба и со проректорот на Ростовскиот универзитет кој изрази желба за соработка со македонска високо образовна институција. Деканот Ѓорчев изрази задоволство од понудата и се надева на брзо поврзување со рускиот универзитет.