Во МНР беше одржана работна средба со г-дин Крум Ефремов во врска престојната седница меѓувладината комисија и активно вклучување на македонска руска стопанска комора и нејзните членки во работата на комисијата.