На ден 01.03.2011 год Се одржа работна средба со претставниците на компанијата РУЕН –Кочани. На средбата се разговараше за постигнатите резултати на Руен односно потпишаните договри за соработка со КАМАЗ и ЛАДА.