На ден 16.01.2012 год. Директорот на Македонска Руска Стопанска Комора г-дин Дејан Бешлиев, имаше работна средба во МЗШВ на РМ со г-ѓа Валентина Стојановиќ. Целта на состанокот беше претстојниот саем за вино во Руската Федерација ПРОДЕКПО 2012.