Македонска Руска Стопанска Комора во оработка со здружението на преработувачите МАП организираше посета на руски стопанственици во Република Македонија. Целта беше остварување на контакт и запознавање со капацитетите на десетина македонски компании од преработувачката област кои имаат можност за настап на рускиот пазар.