На ден 18.12.2009 год. Се оствари средба со г-дин Ненад Шундовски од МНР – секторот за економска дипломатија со кого се разговараше за плановите и заедничките проекти на Македонска Руска Стопанск Комора и министерството во делот за поддршка на активностите при поврзувањето со Руските региони.