Македонска Руска Стопанска Комора и оваа година во соработка со Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство на Република Македонија ќе организира учество на саемот за прехрана МИР ПИТАНИЕ 2013 год.
Овој саем кој станува традиционален, претставува одлична можност за воспоставување на бизнис релации помеѓу македонските производители и извозници и руските увозници.