Во Москва беше одржан состанок на ко-претседателите на Македонско-Руска меѓувладина комисија. На истата беше договорена и прелиминарен термин на четврттата седница на комисијата во периодот Март – Април 2010.