На ден 07.05.2013 година беше одржана работна средба со претставниците на Агенцијата за странски инвестиции на Република Македонија и Кластерот за текстил. Целта на Средбата беше поддршка на иницијативата на Македонска Руска Стопанска Комора и Министерството за Економија за заеднички координиран настап на македонските компании од текстилната индустрија на рускиот пазар